Crna Gora u tekstu i slici > Sve crnogorske zastave i grbovi 


GRB


Istorija drzavnog grba Crne Gore pocinje sa dinastijom Crnojevica u XV v. Porodicni grb Crnojevica (krunisani zlatni dvoglavi orao na crvenoj podlozi) postavio je osnov crnogorske drzavne heraldike. U Crnoj Gori, kao simbol drzave, ustaljen je dvoglavi orao. Dolaskom na vlast dinastija Petrovic-Njegos preuzima zlatnog dvoglavog orla za drzavni simbol. Vladika Danilo na prsima zlatnom dvoglavom orlu dodaje Veliki grb (stit, kruna, plast) porodice Petrovic-Njegos, dok njegov naslednik vladika Sava vrsi velike izmjene na grbu. Sa prsiju skida Veliki grb porodice Petrovic, a u kandzama dodaje skiptar i saru (carsko jaje). Vladika Sava dodaje jos jedan simbol koji se zadrzao do danasnjih dana - zlatni lav u hodu. Zlatnog lava je stavio ispod zlatnog dvoglavog orla. Dolaskom Petra I na vlast opet dolazi do reorganizacije grba. Sa orla skida carske insignije, a na prsima orla stavlja Srednji grb (stit sa krunom) Petrovic-Njegosa dok lava u hodu zadrzava.

Knjaz Danilo je, takodje, reorganizovao grb. Na prsima zlatnog dvoglavog orla dodao je stit u kome je na plavoj podlozi zlatni lav u hodu na zelenoj povrsini. U jednoj kandzi orao drzi saru, a u drugoj mac i skiptar.

U doba knjaza - kralja Nikole, skida se mac, a kasnije, Ustavom iz 1905. mijenja se boja orla (iz zlatne u srebrnu) i boja podloge stita na kome je lav - umjesto plave crvena.

Ustavom iz 1993. godine, nastavlja se "tradicija" kralja Nikole. Proglaseni grb je u obliku zlatnog krunisanog dvoglavog orla, uzdignutih krila u poletu, sa skiptrom u desnoj i šarom u lijevoj kandži na crvenoj osnovi. Na prsima orla je štit sa zlatnim lavom u prolazu. Lav je na zelenom polju sa plavom pozadinom. Kruna iznad orlovskih glava i skiptar su zlatni sa krstom na vrhu. Šar je plavi sa zlatnim okovom i krstom.
 

 


 

ZASTAVA


Zastave, kao drzavni simbol, uvode se tek od vremena Petra II Petrovica-Njegosa. Do njegovog vremena, glavna crnogorska zastava je alaj-barjak. Na alaj-barjaku je postojao samo jedan simbol - krst. Crnogorci su se okupljali pod "krstasem" bilo na zborovima ili pred bitke. Prvi zabiljezeni opis crnogorske zastave je iz vremena Scepana Malog, bijela sa crvenim okvirom a na vrhu koplja zlatni krst. Sljedeci je iz 1838, blijedo-zuti sa malim crvenim krstom. Sljedeci opis nalazimo 1876. i to crveni sa bijelim krstom. Za vrijeme knjaza Danila na alaj-barjak se mjesto krsta stavlja dvoglavi orao sa inicijalima DI (Danilo I) na grudima, a ispod lav u pokretu. Knjaz/kralj Nikola u svoje vrijeme pravi veliki broj razlicitih zastava. Prva od varijanti je kao Danilova samo umjesto inicijala DI stavlja NI (Nikola I). Vec oko 1910. godine pojavljuju se dvije nove varijante i to trobojnice (crvena, plavetna i bijela) sa dvoglavim orlom i na grudima NI, a ispod lav u pokretu na (heraldicku) lijevu stranu. Druga je dvoglavi orao, a ispod inicijali NI.

Drzavna zastava koja je proglasena 1993. je trobojka (crvena, plavetna i bijela). Zakonom o drzavnim simbolima, koji je donesen 2004. godine, za novu zastavu je proglasena zastava crvene  boje, sa Grbom na sredini i zlatnim obrubom.
Odnos dužine i širine zastave je dva prema jedan.
Grb na zastavi zauzima 2/3 visine zastave.
Središnja tacka Grba poklapa se sa tackom u kojoj se sijeku dijagonale zastave.
Širina zlatnog obruba je 1/20 užeg dijela zastave
 

 

 

 

 

 Grb dinastije Balšica  

 

 

 

 

 Grb dinastije Crnojevica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

  


    

 Grb Balšica

  

 

 

 

 Grb dinastije Petrovica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 Jedna od varijanti grba Crne Gore

 

 

 

Zastava poslije bitke na Grahovcu

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 


 Vojnicka zastava sa Vucjeg Dola

 

[War flag]

 

 Crnogorska vojnicka zastava 1882 - 1916

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


 Knjazevska zastava Crne Gore
koja se pojavila u vrijeme
vladavine Danila Petrovica
Prvog (1852.g.)

 

 


 

 

 Trgovacka zastava CG od 1878. do 1880.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 Trgovacka zastava CG pocetkom 1880.g

 

 

 

 

Trgovacka zastava CG krajem 1880.g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  

Trgovacka zastava u Crnoj Gori knjazevska zastava Crne Gore od 1881.do 1918.g

 

    

 

Knjazevska zastava Crne Gore koja se pojavila  1861.g.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
[Princely flag of Montenegro, other rendition]

Knjazevska zastava Crne Gore 
koja  se pojavila 1878.g.  

 

 

 
[State flag]

  

Zastava Kraljevine Crne Gore od 1910. godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


[Socialist Montenegro] 

  Zastava SR Crne Gore 1945 - 1993


 

 

SR_Montenegro_coa.png

 

Grb SR Crne Gore 1945 - 1993

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 

 
[Flag of Montenegro 1993-2004]Zastava Republike Crne Gore 1993-2004

 

 


Grb Republike Crne Gore 1993-2004

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

[Coat of arms of Serbia and Montenegro]

 

Grb zajednice Srbija i Crna Gora od 1994.g

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastava Republike Crne Gore od 2004. godine

 

 


 

Grb RCG od 2004.g.