REAGOVANJE GENERALNOG KONZULATA CRNE GORE NA TEKST O CRNOGORSKOJ KUĆI 


 

Vrhovnom Državnom Tužilaštvu Crne Gore, Vladi Crne Gore, Generalnom Konzulatu CG u Njujorku, Medijima, Udruženjima iseljenika u USA i Kanadi, Savjetu za dijasporu CG, Upravi  za dijasporu  


 


 

 

- cijela brošura u PDF formatu   

 


 


   

OPŠIRNIJE  


 
 LLL  


                          


 

OPŠIRNIJE


  


  


 

 

Vlada je na današnjoj sjednici utvrdila Predlog zakona o saradnji Crne Gore sa dijasporom - iseljenicima.

Predlogom zakona se na kvalitetan način normativno zaokružuje oblast ostvarivanja i jačanja saradnje Crne Gore sa iseljenicima, koja treba da rezultira poboljšanjem kulturnih, obrazovnih, naučnih, ekonomskih, sportskih i drugih veza dijaspore sa matičnom državom, ali i unapređenjem brige matice o svom iseljeništvu.

Direktor Uprave za Dijasporu Ministarstva vanjskih poslova mr Predrag Mitrović je, na Konferenciji za medije održanoj nakon sjednice Vlade, istakao da se predloženim rješenjima uvodi niz unapređenja na planu pružanja podrške i jačanju organizovanog djelovanja dijaspore kroz finansiranje programa i projekata organizacija iseljenika putem javnog konkursa, transparentnijeg izbora predstavnika iseljenika u Savjet za saradnju sa dijasporom, dodatno uređuje način v
 

 

 ©  2005 - 2019 www.montenegro-canada.com  All rights reserved