• ANALIZA TREĆEG KONGRESA ISELJENIKA CRNE GORE


  
   


  • KAKO JE PROTEKAO CRNOGORSKI PIKNIK U KANADI  ► 

  


  •  PROČITAJTE ONO ŠTO NIJESTE ZNALI


   


  • PROSLAVA U TORONTU      AVA NO FNOV NOV   

 


  • JEDNA PRIČA - POBJEDA IZVOJEVANA PEROM


    
 


  


 

 Najveći praznik Kanade je Dan Kanade, koji se slavi svake godine 01. JULA. Tog dana 1867. godine stvorena je Konfederacija koju su sačinjavale čet

 Web site je imao na uvid jedan od važnih dokumenta, koji je nalazi u privatnim ko

  ©  2005 - 2016 www.montenegro-canada.com  All rights reserved