Header Graphic
FOTOGRAFIJE KANADA I > Image 89
Image 89 of 99
Skupština Crnogorsko-kanadskog Društva održana 05. Novembra 2006. godine u Torontu. Odlukom Skupštine izabrano je novo rukovodstvo Društva u sastavu - Zoran V. Raicevic (predsjednik Društva), Ivo Banovic (sekretar Društva), Dino Kolar (blagajnik), Anita Barjaktarevic (clan Upravnog Odbora) i Dragan Vujovic(clan Upravnog Odbora)

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved