Header Graphic
Fotografije Kanada II > Susret sa našim iseljenicima
Image 38 of 82
Susret sa našim iseljenicima

Susret sa našim iseljenicima

20. Septembra 2008.g. sreli smo se sa g. prof. Andrijom Dapcevicem, Crnogorcem koji živi u Kanadi više godina. G. Dapcevic je i clan Crnogorskog Kulturnog Društva iz Toronta.

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved