Header Graphic
Fotografije Kanada II > CRNA GORA I KANADA - HERI SATERLEND
Image 82 of 82
CRNA GORA I KANADA - HERI SATERLEND

CRNA GORA I KANADA - HERI SATERLEND

Web site je pokrenuo projekat o otkrivanju istina o crnogorskoj dijaspori u Kanadi i o Kanadjanima koji su svojim radom ostavili vrijednu zadužbinu Crnoj Gori i crnogorskom narodu. Na slici - Zoran V. Raicevic i domacin, gospodja Margaret Šulcki u prostorijama dje je više decenija bitisao Heri Saterlend - poznati kanadski kolekcionar, dobitnik najvecih svjetskih priznanja. Bio je poznat i po tome što je imao veliku i zapaženu kolekciju crnogorskih markica, dokumenata, pisama i dopisnih karata koje je skupljao od svoje rane mladosti. Umro je u Torontu, 2006. godine. Web site, prvi put za javnost, objavljuje fotografije koje govore o njegovim kolekcijama.

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved