NOVE FOTOGRAFIJE IX > Image 35
Image 35 of 129
Nikšic, sa pogledom na jedinu džamiju u gradu, koja se nalazi blizu Gradske bolnice.

 ©  2005 - 2019 www.montenegro-canada.com  All rights reserved