NOVE FOTOGRAFIJE IX > Image 11
Image 11 of 129
Cijevi kroz koje prolazi voda iz akumulacija za Hidroelektranu na Glavi Zete

 ©  2005 - 2019 www.montenegro-canada.com  All rights reserved