Header Graphic
NOVE FOTOGRAFIJE VII > Image 35
Image 35 of 122
Djuro Lubarda, slikar koji živi i stvara u Hamiltonu, Kanada i Djina Lazar ispred slike Vuka Mandušica. Djuro Lubarda je inace sinovac poznatog crnogorskog slikara Petra Lubarde i aktivista istoimene fondacije.

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved