Header Graphic
Ljepote Kanade > Image 4
Image 4 of 36
Podzemni tunjel koji je prokopan ispod Nijagarinih vodopada, na dubini od 46 metara. Tunjel ima dva kraka koji imaju otvore sa unutrasnje strane vodopada.

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved