Header Graphic
Ljepote Kanade > Image 2
Image 2 of 36
Kanadski vodopadi zvani Potkovica su visoki 60 metara i siroki su 833 metra. Ogromna kolicina vode rijeke Nijagara se sliva u ponor, svake minuta oko 35 miliona galona. Tokom noci i van sezone polovina ove vode se koristi za proizvodnju elektricne energije. Nijagara region je za sada najveci proizvodjac elektricne energije u svijetu.

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved