Header Graphic
Ljepote Kanade > Image 14
Image 14 of 36
Spomenik Nikoli Tesli na Nijagari je postavljen naspram njegove prve hidro centrale koju je izgradio 1895.g. Tesla stoji na AC elektromotoru, jednom od njegovih izuma.

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved