Header Graphic
Ljepote Kanade > Image 15
Image 15 of 36
Spomenik Nikoli Tesli na Nijagari je postavljen naspram njegove prve hidro centrale koju je izgradio 1895.g. Tesla stoji na AC elektro-motoru, jednom od njegovih izuma.

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved