Header Graphic
NOVE FOTOGRAFIJE VI > Image 41
Image 41 of 112
Pogled na Elis ostrvo, gdje postoji najveca arhiva o doseljenicima u Ameriku. Na Elis Ostrvu se nalazi i najveca arhiva o dolasku crnogorskih imigranata u Ameriku, a koja postoji u svijetu. U toj arhivi se nalaze imena vise hiljada Crnogoraca, sa mnogim podacima.

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved