Header Graphic
NOVE FOTOGRAFIJE VI > Image 61
Image 61 of 112
Tokom XIX vijeka, grad se transformiše pod uticajem priliva emigranata. Vizionarski plan za razvoj grada, predvidjao je gradjenje mreže ulica koje ce se prostirati širom Menhetna, što je i ostvareno 1811. godine. Zatim je 1819. godine otvoren i Iri kanal koji je povezivao atlantsku luku sa poljoprivrednim tržištem SAD i Kanade. Do 1835. grad Njujork prestigao je Filadelfiju i postao najveci grad SAD.

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved