Header Graphic
NOVE FOTOGRAFIJE V > Image 13
Image 13 of 90
Posjeta novoimenovanog Ambasadora Crne Gore za Kanadu, g. Miodraga Vlahovica Crnogorskom Kulturnom Društvu u Torontu, 26. Oktobra 2007.g. Sastanak sa clanovima Uprave i Senata Društva je protekao u razgovoru o najnovijim dešavanjima u Crnoj Gori, mogucnosti otvaranja Crnogorskog Kulturnog Centra u Torontu, kao i pitanjima funcionisanja Odbora Društva, kao što je Crkveni Odbor.

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved