Header Graphic
Satelitski snimci Crne Gore II > Image 33
Image 33 of 51
Cijevi koje vode prema Hidroelektrani Perucica. Krakovi ovih cijevi, kojih ima tri, su dugi više ode 1900 metara i sprovode vodu koja ide od kaptaže u Nikšickom Polju do turbina Elektrane.

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved