Header Graphic
NOVE FOTOGRAFIJE - I - J > Crnogorci u Americi
Image 63 of 87
Crnogorci u Americi

Crnogorci u Americi

Naš iseljenik Naš iseljenik iz Cikaga - Luka Popovic, stupio je u kontakt sa našim web portalom, cime smo zapoceli saradnju sa našim iseljenicima u Americi. Na slici, Fudbalski Klub Montenegro koji je formiran u Cikagu

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved