Header Graphic
NOVE FOTOGRAFIJE - I - J > Odgovor Ministra Inostranih Poslova Kanade
Image 3 of 87
Odgovor Ministra Inostranih Poslova Kanade

Odgovor Ministra Inostranih Poslova Kanade

Crnogorsko Kulturno Društvo iz Toronta uputilo je pismo Vladi Kanade i premijeru, g. Stivenu Harperu sa molbom da razmotre mogucnost otvaranja dipomatsko-konzularnog predstavništva Kanade u Crnoj Gori. U pismu, CKD je navelo teškoce sa kojima se gradjani Crne Gore suocavaju prilikom predavanja zahtjeva za vize u udaljenim konzularnim predstavništvima Kanade. U svom odgovoru, Ministar Inostranih Poslova Kanade je naveo da, prije svega iz finansijskih razloga, u ovom trenutku ne postoji mogucnost otvaranja diplomatsko-konzularnog predstavništva Kanade u Crnoj Gori. Isto tako, povodom odredjenih nepravilnosti koje su bile uocene u Kanadskoj Ambasadi u Beogradu prilikom rješavanja zahtjeva državaljana Crne Gore za ulazak u Kanadu, ovaj web site je imao korespodenciju sa glavnim Viza službenikom u Beogradu, kao i sa Ministrom za imigraciju u Otavi. Web site i dalje iscekuje rezultate istrage povodom zahtjeva koja je upuceno Ministarstvu za Imigraciju Kanade da se ispitaju navodne zloupotrebe od strane nekih službenika Konzularnog Odjeljenja Ambasade Kanade u Beogradu, prilikom rješavanja pojedinih zahtjeva.

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved