Header Graphic
NOVE FOTOGRAFIJE - I - H > CRNA GORA - AMERIKA
Image 84 of 85
CRNA GORA - AMERIKA

CRNA GORA - AMERIKA

Jedna od knjiga sa cvijetom starim oko 90 godina, donešena iz Amerike kada su se naši iseljenici vrtali u Crnu Goru. Dio iz kolekcije Zorana B. Zekovica sa Cetinja

 ©  2005 - 2019 www.montenegro-canada.com  All rights reserved