NOVE FOTOGRAFIJE - I - H > CRNA GORA - AMERIKA
Image 85 of 85

CRNA GORA - AMERIKA

Figura lava, koji je donešen iz Amerike kada su se naši iseljenici vrtali u Crnu Goru. Dio iz kolekcije Zorana B. Zekovica sa Cetinja

 ©  2005 - 2019 www.montenegro-canada.com  All rights reserved