NOVE FOTOGRAFIJE - I - H > CRNA GORA U KANADI - CRNOGORSKI KONZULI
Image 76 of 85

CRNA GORA U KANADI - CRNOGORSKI KONZULI

Web site je pokrenuo projekat o otkrivanju istina o crnogorskoj dijaspori u Kanadi i o Kanadjanima koji su svojim radom ostavili vrijednu zadužbinu Crnoj Gori i crnogorskom narodu. Na slici,rješenje Kancelarije Državnog Sekretara Kanade od 21. Decembra 1911. godine da se prihvati imenovanje g. Gurd-a za pocasnog crnogorskog konzula za Montreal. Crnogorci su prije nestanka svoje države u Kanadi imali cetiri opunomocena konzula. Konzuli su štitili interese Crne Gore i Crnogoraca koji su živjeli i radili u ovoj zemlji. Broj Crnogoraca iz tog perioda - cetiri hiljade je pribiližan broju isljenika iz Crne Gore koji danas žive i rade u Kanadi.

 ©  2005 - 2019 www.montenegro-canada.com  All rights reserved