NOVE FOTOGRAFIJE - I - H > CRNA GORA U KANADI - CRNOGORSKI KONZULI
Image 67 of 85

CRNA GORA U KANADI - CRNOGORSKI KONZULI

Web site je pokrenuo projekat o otkrivanju istina o crnogorskoj dijaspori u Kanadi i o Kanadjanima koji su svojim radom ostavili vrijednu zadužbinu Crnoj Gori i crnogorskom narodu. Na slici, tekst o kapetanu Antu Seferovicu, koji je objavljen u Njujork Tajmsu 17. Jula 1915. godine, a povodom njegovog nezakonitog (po Americkom Zakonu ) angažovanja u prikupljanju dobrovoljaca i upucivanja u Crnu Goru. Anto Seferovic je bio jedan od glavnih organizatora prebacivanja crnogorskih iseljenika, preko Kanade, u Crnu Goru za vrijeme Prvog Svjetskog Rata. Medjutim, u ovom projektu web site-a, otkricemo i sve kontraverze o ovom covjeku, koji je bio kasnije i crnogorski generalni konzul u Njujorku. Ono što se nije znalo, do sada, jeste njegova uloga u Kanadi pri kraju Prvog Svjetskog Rata i nakon toga. Njegova misija u Kanadi se može okarakterisati kao - klasicna izdaja i kapetan Seferovic je direkno bio umiješan u prekidanje svih kontakata crnogorskih konzula kanadskog porijekla sa Crnom Gorom

 ©  2005 - 2019 www.montenegro-canada.com  All rights reserved