NOVE FOTOGRAFIJE - I - H > CRNA GORA - AMERIKA
Image 34 of 85

CRNA GORA - AMERIKA

Orginal Državljanstva Sjedinjenih Americkih Država kojeg su dobijali crnogorski iseljenici u Americi. Dio je privatne kolekcije našeg saradnika Zorana. B. Zekovica sa Cetinja.

 ©  2005 - 2019 www.montenegro-canada.com  All rights reserved