Header Graphic
NOVE FOTOGRAFIJE - I - F > NADIN OBILAZAK CRNE GORE
Image 43 of 98
NADIN OBILAZAK CRNE GORE

NADIN OBILAZAK CRNE GORE

Naš saradnik, Nada Jeknic poslala nam je fotografije sa svog puta po Kanjonu Morace. Na slici, škola i mjesto gdje je formirana IX Crnogorska brigada

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved