Header Graphic
NOVE FOTOGRAFIJE - I - E > U DRUŠTVU SA CRNCIMA
Image 99 of 103
U DRUŠTVU SA CRNCIMA

U DRUŠTVU SA CRNCIMA

U gradu Torontu se svake godine organizuje jedinstven festival KARIBANA, u kojem ucestvju pripadnici crne rase, prije svega iz karibskih država. U tom spoju muzike, maski, kostima, igre i vatrenog temperamenta Kariba, oko milion ljudi se druži, pleše i pjeva. Na slici, ucesnici Festivala, Avgust 2009. godine

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved