NOVE FOTOGRAFIJE - I - D > CITRA
Image 82 of 109

CITRA

Muzicki instrument CITRA, koja se 1889. godine koristila u Crnoj Gori. To je veoma stari muzicki instrument, na kojem se tonovi proizvode metalnim prstenom

 ©  2005 - 2019 www.montenegro-canada.com  All rights reserved