Header Graphic
NOVE FOTOGRAFIJE - I - D > CRNA GORA U KANADI- Frederick William Elias Burham
Image 38 of 109
CRNA GORA U KANADI- Frederick William Elias Burham

CRNA GORA U KANADI- Frederick William Elias Burham

Web site otkriva ekskluzivne fakte o crnogorskoj dijaspori u Kanadi i o Kanadjanima koji su svojim radom ostavili vrijednu zadužbinu Crnoj Gori i crnogorskom narodu. Zahvaljujuci našem saradniku sa Cetinja, g. Zoranu Zekovicu, šira javnost ima priliku da prvi put ugleda dokumenta od izuzetne važnosti. Na slici, kanadski general Frederick Burnham nosi CRNOGORSKU UNIFORMU zajedno sa navecim crnogorskim odlikovanjima: Danilova Lenta Prvog Stepena, Medalja za Hrabrost, Zlatna Medalja za Revnost i druge. General Burham je bio jedan od navecih iskrenih prijatelja Crne Gore i crnogorskog naroda

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved