Header Graphic
NOVE FOTOGRAFIJE - I - C > MEDJU CRNOGORCIMA U NJUJORKU
Image 91 of 111
MEDJU CRNOGORCIMA U NJUJORKU

MEDJU CRNOGORCIMA U NJUJORKU

Web site ima jedinstvenu priliku da upozna mnoge iseljenike iz Crne Gore koji bitišu u centru americke imperije - Njujorku. Na slici, Zoran V. Raicevic - Predsjednik Crnogorskog Kulturnog Društva i vlasnik web site i Natalija Karadžic - clan CKD iz Toronta sa domacinima u Njujorku -g. Nicholas Masho Nikic i g-dja Diella Tina Nikic, 10. Oktobra 2009. godine

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved