Header Graphic
NOVE FOTOGRAFIJE - I - C > ZAJEDNO SA ANTONELOM U TORONTU
Image 15 of 111
ZAJEDNO SA ANTONELOM U TORONTU

ZAJEDNO SA ANTONELOM U TORONTU

Na Univerzitetu u Torontu radi jedna Crnogorka... Vodi Odsijek za dijasporu i medjunarodne studije... Drži predavanja... Bavi se i slikarstvom... Lijepo je znati da na svega par koraka od nas, u Torontu, živi i radi, iseljenik iz Crne Gore - Antonela Arhin. Njeni rezultati je svrstavaju u red naših najuspješnijih iseljenika u Kanadi. Na slici, Centar za dijasporu i medjunarodne studije na Univerzitetu u Torontu, dje je Anotnela Arhin izvšni direktor.

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved