NOVE FOTOGRAFIJE - I - C > CRNOGORSKI PRINC NIKOLA DRUGI
Image 13 of 111

CRNOGORSKI PRINC NIKOLA DRUGI

Web site pocinje pricu o dinastiji Petrovic Njegoš; o nepravdi koja je prema njoj ucinjena, ali i o faktima koji su crnogorskoj javnosti do sada bili malo poznati. Na slici, crnogorski Princ Nikola Drugi prilikom susreta sa crnogorskim iseljenicima iz Kanade, 1998. godine.

 ©  2005 - 2019 www.montenegro-canada.com  All rights reserved