Header Graphic
NOVE FOTOGRAFIJE - I - B > CRNA GORA U KANADI - HERI SATERLEND
Image 49 of 64
CRNA GORA U KANADI - HERI SATERLEND

CRNA GORA U KANADI - HERI SATERLEND

Web site je pokrenuo projekat o otkrivanju istina o crnogorskoj dijaspori u Kanadi i o Kanadjanima koji su svojim radom ostavili vrijednu zadužbinu Crnoj Gori i crnogorskom narodu. Na slici - dio kolekcije koja je pripadala Heriju Saterlendu - poznatom kanadskom kolekcionaru, dobitniku najvecih svjetskih priznanja. Bio je poznat i po tome što je imao veliku i zapaženu kolekciju crnogorskih markica, dokumenata, pisama i dopisnih karata koje je skupljao od svoje rane mladosti. Umro je u Torontu, 2006. godine. Web site, prvi put za javnost, objavljuje fotografije koje govore o njegovim kolekcijama. Na slici, Prva Zlatna Nagrada koju je Hari Saterlend dobio na medjunarodnom takmicenju u Poljskoj, 1993. godine za crnogorsku kolekciju.

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved