Header Graphic
NOVE FOTOGRAFIJE - I - B > KO JE BIO LAŽNI CAR ŠCEPAN MALI?
Image 44 of 64
KO JE BIO LAŽNI CAR ŠCEPAN MALI?

KO JE BIO LAŽNI CAR ŠCEPAN MALI?

Web site i njegovi saradnici objavljuju prvi put fakte o tome ko je zapravo bio Lažni Car Šcepan Mali, koristeci dokumenta iz arhiva u Londonu, Engleska. Na slici, Stjepan Zanovic kao Lažni Car Šcepan Mali u štivu Antun Conte Zanovic

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved