Header Graphic
NOVE FOTOGRAFIJE - I - A > George Fred Williams
Image 84 of 85
George Fred Williams

George Fred Williams

U svojstvu izvanrednog poslanika i opunomocenog ministra S.A.D u Kraljevini Crnoj Gori od 1913. do 1915. godine bio je George Fred Williams, U.S. Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary in Montenegro, 10 May 1914 - 28 Sep 1914, koji je najcešce boravio u Atini, iz koje je dolazio u Crnu Goru. IZ KOLEKCIJA NAŠEG SARADNIKA ZORANA B. ZEKOVICA SA CETINJA

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved