Header Graphic
NOVE FOTOGRAFIJE - I - A > HOTEL LOKANDA
Image 79 of 85
HOTEL LOKANDA

HOTEL LOKANDA

HOTEL LOKANDA, u periodu OD 1905. do 1918.godine,je korišcena i za potrebe AMERICKIH DIPLOMATA, koji su zastupali S.A.D-ve na crnogorskoj zemlji

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved