Header Graphic
NOVE FOTOGRAFIJE - I - A > George H. Moses
Image 82 of 85
George H. Moses

George H. Moses

...od 1909. do 1913. godine izvanredni poslanik i opunomoceni ministar S.A.D u Knjaževini i Kraljevini Crnoj Gori sa sjedistem na Cetinju bio George H. Moses, U.S. Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary in Montenegro, 31 May 1910 - 30 Sep 1912. IZ KOLEKCIJA NAŠEG SARADNIKA ZORANA B. ZEKOVICA SA CETINJA

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved