Header Graphic
NOVE FOTOGRAFIJE - I - A > ZAŠTO CRNOGORSKA VLAST NE POŠTUJE NI SVOJE ZAKONE
Image 56 of 85
ZAŠTO CRNOGORSKA VLAST NE POŠTUJE NI SVOJE ZAKONE

ZAŠTO CRNOGORSKA VLAST NE POŠTUJE NI SVOJE ZAKONE

Na osnovu clana 3., stav 1., Odluke o obrazovanju Savjeta za standardizaciju crnogorskog jezika a u vezi sa clanom 13., stav 1., USTAVA CRNE GORE, Ministarstvo prosvjete i nauke, na prijedlog Ekspertske komisije od 8. jula 2009. godine, donosi RJEŠENJE O PRAVOPISU CRNOGORSKOG JEZIKA I RJECNIKU CRNOGORSKOG JEZIKA (pravopisni rjecnik ). Ovo rješenje je stupilo na snagu narednog dana od dana objavljivanja u " Sluzbenom listu Crne Gore ". Danas je 15. mart 2010. godine, OVO GORE NAVEDENO SE NE POŠTUJE. WEB SITE POKRECE TEMU - ZAŠTO ONI KOJI USVOJE ZAKONE NI SAMI ISTE NE POŠTUJU ...

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved