NOVE FOTOGRAFIJE - I - A > ZAŠTO CRNOGORSKA VLAST NE POŠTUJE NI SVOJE ZAKONE
Image 57 of 85

ZAŠTO CRNOGORSKA VLAST NE POŠTUJE NI SVOJE ZAKONE

Na osnovu clana 3., stav 1., Odluke o obrazovanju Savjeta za standardizaciju crnogorskog jezika a u vezi sa clanom 13., stav 1., USTAVA CRNE GORE, Ministarstvo prosvjete i nauke, na prijedlog Ekspertske komisije od 8. jula 2009. godine, donosi RJEŠENJE O PRAVOPISU CRNOGORSKOG JEZIKA I RJECNIKU CRNOGORSKOG JEZIKA (pravopisni rjecnik ). Ovo rješenje je stupilo na snagu narednog dana od dana objavljivanja u " Sluzbenom listu Crne Gore ". Danas je 15. mart 2010. godine, OVO GORE NAVEDENO SE NE POŠTUJE. WEB SITE POKRECE TEMU - ZAŠTO ONI KOJI USVOJE ZAKONE ISTE SAMI I NE POŠTUJU?...

 ©  2005 - 2019 www.montenegro-canada.com  All rights reserved