Header Graphic
NOVE FOTOGRAFIJE - X dio > SUSRET DIJASPORE I MATICE
Image 48 of 109
SUSRET DIJASPORE I MATICE

SUSRET DIJASPORE I MATICE

Susret iseljenika iz Crne Gore sa maticom. Zoran V. Raicevic, Predsjednik Crnogorskog Kulturnog Društva iz Toronta susrio se sa predstavnicima više od 20 iseljenickih društava iz Evrope, kao i sa predstavnicima Ministarstva Inostranih Poslova Crne Gore i Centra za dijasporu, u Podgorici, 29. Maja 2010. godine.

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved