Header Graphic
NOVE FOTOGRAFIJE - IX dio > TEMA WEB SITE-A: DA LI TREBA OBNOVITI KRALJEVINU?
Image 7 of 113
TEMA WEB SITE-A: DA LI TREBA OBNOVITI KRALJEVINU?

TEMA WEB SITE-A: DA LI TREBA OBNOVITI KRALJEVINU?

Web site pokrece temu da li treba obnoviti Kraljevinu u Crnoj Gori? Da li je ovo pocetak NOVOG CRNOGORSKOG PUTA. Na slici, NJ. K.V., Veliki Vojvoda Zete i Grahova, Prijestolonasljednik Crnogorski Princ Boris Petrovic Njegoš sa Nj. K. V., Vojvodtkinjom Zete i Grahova, Princezom Veronikom i kcerkom Nj.K.V. Milenom Petrovic Njegoš od Crne Gore.

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved