Header Graphic
NOVE FOTOGRAFIJE - VIII dio > WEB SITE U BRISELU
Image 70 of 108
WEB SITE U BRISELU

WEB SITE U BRISELU

Naš saradnik, Radosav Backo Babic, nalazi se u Briselu, sjedištu Evropske Unije. Na slici, u zgradi Evropskog Parlamenta, 24. Avgusta 2010. godine.

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved