Header Graphic
NOVE FOTOGRAFIJE - VIII dio > WEB SITE U POSJETI OFICIRIMA CRNE GORE
Image 64 of 108
WEB SITE U POSJETI OFICIRIMA CRNE GORE

WEB SITE U POSJETI OFICIRIMA CRNE GORE

Web site je još jednom bio na licu mjesta u najvecoj kanadskoj vojnoj bazi Borden i srio se sa crnogorskim oficirma. Na slici, vlasnik web site-a, Zoran V. Raicevic, major Zoran Vukadinovic i kapetan Aleksandar Popovic - pripadnici specijalne jedinice Vojske Crne Gore, 3. Septembra 2010. godine.

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved