NOVE FOTOGRAFIJE - VIII dio > VAZDA ZA DOBAR PRIMJER SLUŽILI
Image 48 of 108

VAZDA ZA DOBAR PRIMJER SLUŽILI

Amerikanac Maurice J. Sullivan koji ne dade zaboravu Crnogorce koji su se borili za americke interese u Prvom Svjetskom Ratu.

 ©  2005 - 2019 www.montenegro-canada.com  All rights reserved