Header Graphic
NOVE FOTOGRAFIJE - VIII dio > DA LI STE ZNALI - CRNOGORSKA PRINCEZA VIOLETA
Image 9 of 108
DA LI STE ZNALI - CRNOGORSKA PRINCEZA VIOLETA

DA LI STE ZNALI - CRNOGORSKA PRINCEZA VIOLETA

Da li ste znali da je crnogorska Princeza Violeta Ljubica Vagner Petrovic, supruga crnogorskog Princa Petra Petrovica Njegoša, cio svoj život cuvala Arhivu Lovcenskog Ordena. Pošto nije imala nikome da je preda na cuvanje, neposredno prije svoje smrti u Monaku 1960. godine zapalila je cijelu Arhivu Lovcenskog Odreda... Lovcenski Odred je forimiran 24. jula 1914. godine i sacinjavale su ga jedinice sa teritorije 1. divizije ciji se štab nalazio na Cetinju: 3 brigade, 15 bataljona, 3 muslimanska bataljona. Ukupno je imao: 21 bataljon, 16 mitraljeza i 32 topa i oko 9 hiljada vojnika. Uloga Lovcenskog Odreda je bila odbrana prijestolnice Cetinja i Crne Gore. Medjutim, Lovcenski Odred je naglo oslabljen slanjem snaga na front prema Sandžaku ( dje je bilo oko 30 hiljada vojnika), tako da je Austrougarska veoma lako uspjela da zauzme Cetinje i Lovcen 10. Januara 1916. godine., a Lovcenski Odred se morao povuci.

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved