Header Graphic
NOVE FOTOGRAFIJE - IX > CRNA GORA U KANADI
Image 87 of 123
CRNA GORA U KANADI

CRNA GORA U KANADI

Dva oficira Vojske Crne Gore borave u vojnoj bazi Borden od Januara 2012. godine. Za razliku od ranijih godina, ovog puta crnogorski oficiri nijesu kontaktirali nikog iz Crnogorskog Kulturnog Društva iz Toronta, za pripremu crnogorskog štanda. Prema dostupnim informacijama, naš oficir je promociju organizovao sa Udruženjem "Vladika Danilo" iz Toronta. Promocija u najvecoj vojnoj bazi Borden je održana 08. Marta 2012. godine. Crnogorsko Kulturno Društvo iz Toronta nije imalo nikakvu informaciju o boravku našeg oficira i razlozima zaobilaženja ovog Društva.

 ©  2005 - 2019 www.montenegro-canada.com  All rights reserved