Header Graphic
NOVE FOTOGRAFIJE - VIII > "VREMENSKA KAPSULA U TORONTU" - 1919 - 2012
Image 78 of 82
"VREMENSKA KAPSULA U TORONTU" - 1919 - 2012

"VREMENSKA KAPSULA U TORONTU" - 1919 - 2012

"GLAS CRNE GORE", dokumenat - pamflet, knjižica, nadjena u Torontu 29. Avgusta 2012. godine od strane crnogorskih iseljenika u Kanadi, Antonele Arhin, Zorana V. Raicevica i Vesne Kadovic. PRVI PUT OD 17. JUNA 1919. GODINE UGLEDALA SVJETLOST I PREDATA NA RUKE CRNOGORSKOJ JAVNOSTI.

 ©  2005 - 2019 www.montenegro-canada.com  All rights reserved