Header Graphic
NOVE FOTOGRAFIJE - VIII > "VREMENSKA KAPSULA U TORONTU" - 1919 - 2012
Image 75 of 82
"VREMENSKA KAPSULA U TORONTU" - 1919 - 2012

"VREMENSKA KAPSULA U TORONTU" - 1919 - 2012

Nakon što je naš web portal objavio više fakata o Janku Brajovicu, a posebno nakon "otkrica" pamfleta-knjižice "Glas Crne Gore", mnoge crnogorske institucije i mnogi pojedinci, kontaktirali su web portal i Crnogorsko Kulturno Društvo iz Toronta. Takodje, mnogi mediji, objavili su pricu o otkrivanju "Glasa Crne Gore", a prvi put pokazano je i veliko insteresovanje za sam život ovog slavnog crnogorskog umjetnika i rodoljuba.

 ©  2005 - 2019 www.montenegro-canada.com  All rights reserved