Header Graphic
NOVE FOTOGRAFIJE - VIII > Claude Gernade Bowers and YANKO BRAJOVITCH
Image 73 of 82
Claude Gernade Bowers and YANKO BRAJOVITCH

Claude Gernade Bowers and YANKO BRAJOVITCH

Saradnja Univerziteta u Indijani i ovog web portala je urodila plodom i prvi put crnogorskoj javnosti POKAZUJEMO BISTU AMERIKANCA, AMBASADORA I PISCA Claude-ja Gernade Bowers-a KOJU JE URADIO VRHUNSKI CRNOGOGORSKI VAJAR TRIDESETIH GODINA DVADESETOG VIJEKA. Ovaj web portal objavljuje prvi put ovaj podatak i fotografije - 19. Septembar 2012.

 ©  2005 - 2019 www.montenegro-canada.com  All rights reserved