Header Graphic
NOVE FOTOGRAFIJE - VII > SAVJETNIK PREMIJERA NA KONFERENCIJI U TORONTU
Image 82 of 111
SAVJETNIK PREMIJERA NA KONFERENCIJI U TORONTU

SAVJETNIK PREMIJERA NA KONFERENCIJI U TORONTU

Savjetnik predsjednika Vlade za ljudska prava i zaštitu od diskriminacije dr Jovan Kojicic, imao je izlaganje u svojstvu specijalnog gosta i kljucnog govornika na medjunarodnoj konferenciji o ljudskim pravima, koja se pod naslovom „Sprovodjenje zakona i krivicno pravosudje u oblasti LGBT policijske službe Toronta“, održala od 25 - 27 Juna 2014. godine u ovom gradu.

 ©  2005 - 2019 www.montenegro-canada.com  All rights reserved