Header Graphic
NOVE FOTOGRAFIJE - VII > ŠTA SU CRNOGORCI DONOSILI IZ AMERIKE
Image 7 of 111
ŠTA SU CRNOGORCI DONOSILI IZ AMERIKE

ŠTA SU CRNOGORCI DONOSILI IZ AMERIKE

Od porodice Raicevic iz Vražegrmaca dobili smo fotografije kofera-sanduka kojeg su naši Crnogorci donosili prilikom povratka iz Amerike, tridesetih godine prošlog vijeka. Ovo je jedan od rijetkih kofera-sanduka koji je i danas u dosta dobrom stanju.

 ©  2005 - 2019 www.montenegro-canada.com  All rights reserved